De RuimteVaart vzw

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

De RuimteVaart wilt in eerste plaats een plek zijn waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten, te praten en om activiteiten te organiseren. In het bijzonder zet de organisatie in op het creëren van ruimte om zo aandacht te kunnen besteden aan de problematiek van armoede die zowel het gezinsleven als de relatie tussen ouders en kinderen bezwaart.

Alles begint bij ruimte maken voor iedereen die buiten de maatschappelijke normen valt. Bij de RuimteVaart vinden mensen een plek die hun eigenheid erkent en hun talenten apprecieert. Volwassenen en kinderen ontwikkelen hier een bredere kijk, ervaren solidariteit en een groeiend gevoel van zelfvertrouwen.

Een van de drie deelwerkingen van de RuimteVaart richt zich specifiek naar gezinnen met kinderen van 9 maand tot en met de basisschool. Dit gebeurt dankzij een intensieve samenwerking met het Leuvens INLOOPteam Mobil vzw voor ouders met jonge kinderen en met het eigen project Wijland binnen de RuimteVaart, dat gezinnen met schoolgaande kinderen samen brengt. Typerend voor RuimteVaart is dat zowel ouders, kinderen en begeleiders samen aan het roer staan om zo de continuïteit in de begeleiding te garanderen.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project zo uniek op het vlak van armoedebestrijding?

RuimteVaart zet in op 4 samenwerkingsniveaus. Zo gaat de organisatie in dialoog met mensen in armoede en bundelt ze haar dialoog naar beleidsniveau in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede.

Ze gaat lokaal op zoek naar input als lid van het Huis van het Kind, deelname aan de stuurgroep kinderarmoede,via haar werf-gezinscoach, , ...

Bottom-up vertrekt de RuimteVaart vanuit de noden van haar doelpubliek om samen een antwoord uit te werken onder de vorm van duurzame partnerschappen. Hieruit zijn projecten zoals de lokale sociale kruidenier, Mobil en Wijland ontstaan.

Maar ook andere en onverwachte samenwerkingsverbanden zijn welkom. Actief wordt gezocht naar partners bij ondernemers en bedrijven, in het onderwijs, bij kunstenaars, bij burgers, ...

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

RuimteVaart wilt blijvend investeren in krachtgerichte participatie en eigenaarschap van de gezinnen in de eigen werkingen zoals Mobil en Wijland. Daarom dat elke dag opnieuw een werking VAN en VOOR gezinnen in armoede gemaakt wordt.

Met andere actoren wilt de organisatie de klassieke "muurtjes doorbreken" om zo zeker geen enkel gezin in de kou te laten staan.

Actief wordt het draagvlak rond de armoedethematiek versterkt dankzij onder andere de tedX.