Mentor-Escale

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

Mentor-Escale staat in voor het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en van voormalige niet-begeleide minderjarigen om zo de integratie van beide groepen in de samenleving te bevorderen.

Dankzij de aangeboden begeleiding wilt de organisatie enerzijds een sociaal netwerk creëren ter ondersteuning van deze jongeren en anderzijds projecten ontwikkelen die de ontwikkeling van de NBMV’s bevorderen.

Voor niet-begeleide minderjarigen is dit preventiebeleid met een intensieve psychosociale begeleiding volgens Mentor-Escale financieel voordeliger voor de maatschappij dan de tenlasteneming van jongeren die, bij gebrek aan een aangepaste begeleiding, uit de hand zou lopen.

Via hun werking geven zij de jongeren de sleutels en instrumenten in handen tot inburgering. Mentor-Escale begeleidt hen op weg naar hun toekomst en naar een vlotte integratie in onze maatschappij.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Mentor-Escale heeft tot doel jonge asielzoekers te helpen door een netwerk van hulpverleners uit te bouwen en de contacten met de belangrijkste betrokken actoren (voogd, centrum, OCMW's ...), te coördineren.

Ze onderhouden zo contacten met vele partners die ze regelmatig uitnodigen op hun evenementen: jeugdhuis XL'J, SOS Jongeren, Synergie 14, de verschillende opvangcentra, enz.

De vzw wordt daarnaast ook ondersteund door onder meer Koning Boudewijn Stichting, Cap 48, de federale overheid, ...

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

De benadering ten aanzien van de complexe situatie van NBMV’s die typisch is voor Mentor-Escale, bestaat erin om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen en deze jongeren een totale begeleiding aan te bieden.

De organisatie bouwt de vertrouwensband met deze jongeren met een traumatisch verleden geleidelijk aan op dankzij de complementaire middelen binnen hun multidisciplinaire team en de vele perspectieven die hun actie biedt (individuele follow-up en collectieve activiteiten).

De grootste uitdaging van de vzw is om structurele middelen te vinden om deze acties te verduurzamen.