RIMO Limburg

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

RIMO Limburg brengt kwetsbare mensen samen om met hen aan oplossingen te werken voor collectieve problemen die ze ervaren.

Zo bood de organisatie aan kwetsbare buurtbewoners van de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren onder andere een opleiding tot lasser aan. Samen met de lokale afdeling van het volwassenenonderwijs kregen zij de kans om in zichzelf te investeren. Het project deed de buurt dromen van een artistiek project op een rondpunt aan een van de belangrijkste invalswegen van de wijk. Door zelf in te staan voor de inrichting van de wijk met een kunstzinnige blikvanger, vonden de buurtbewoners meer binding met hun omgeving en groeide het verantwoordelijkheidsgevoel om hun wijk in ere te houden.

Wat mensen zelf weten en kunnen, vormt de rode draad in de aanpak. Heel wat problemen kunnen mensen zelf aanpakken: het samenleven in de wijk aangenamer maken, een buurtplein verfraaien, ontmoetingsmomenten opzetten, ervaringen uitwisselen … RIMO Limburg stimuleert en ondersteunt zo mensen in armoede en kan daarbij een beroep doen op heel wat vrijwilligers. Een duurzaam resultaat van de werkwijze is aldus het kunstwerk dat tot stand kwam in de wijk Meulenberg en het leven van de cursisten aanzienlijk heeft veranderd.

Heel wat van de deelnemers aan het project in de Meulenberg staan ondertussen een flinke stap dichter bij de arbeidsmarkt. Anderen uit de wijk hebben eerst nog andere problemen aan te pakken zoals het zoeken naar een dak boven hun hoofd of het wegwerken van hun verslavingsproblematiek.

Het project ondersteunt na een lasopleiding de huidige cursisten in hun zoektocht naar werk door bedrijfsbezoeken, sollicitatietraining en voorbereiding op een lasproef voor een staalbedrijf.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Er is hier sprake van een unieke samenwerking tussen een bedrijf, een opleidingsinstelling, een openbaar bestuur en samenlevingsopbouw. Zonder 1 van deze partners was dit samenwerkingsverband niet realiseerbaar. Samen werd gewerkt aan een gezamenlijk doel, namelijk het kunstwerk in de wijk Meulenberg en het activeren van kansarmen.

Doch was er ook ruimte voor de specifieke doelen per organisatie. Zo was er in het partnerschap draagvlak voor de integrale begeleiding van deze moeilijk te activeren doelgroep.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

In de toekomst wilt de organisatie op maat en procesmatig blijven werken met mensen in armoede. Door aanwezig te zijn als verbindend figuur verlagen ze de drempel naar de drempel.

Deze visie dragen ze ook uit naar andere organisaties. Door deze manier van werken te incorporeren in de harde sector kunnen ze als partners samen aan duurzame armoedebestrijding doen. Als organisatie willen ze in de toekomst ook blijven zoeken naar “unusual suspects” in onze partnerschappen.