Samenlevingsopbouw Brussel

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

Met hun tijdelijke woonprojecten in leegstaande huisvesting kan Samenlevingsopbouw Brussel aan gezinnen met een laag inkomen gedurende 3 tot 4 jaar een time-out aanbieden op de reguliere en vaak (te) dure woningmarkt.

Deze gezinnen betalen een minimale bijdrage en kunnen zo terug wat op adem komen. Het stelt hen in staat om wat spaargeld opzij te leggen in functie van een meer duurzame huisvesting of andere persoonlijke doelstellingen op het vlak van opleiding, tewerkstelling, ...

Momenteel begeleidt de organisatie met succes op deze manier een 25-tal gezinnen.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Samenlevingsopbouw Brussel heeft momenteel enkele lopende, maar weliswaar tijdelijke bezettingsovereenkomsten voor leegstaande woningen afgesloten met enkel sociale huisvestingsmaatschappijen (BinHôme en de Anderlechtse Haard) alsook met enkele lokale overheden (Anderlecht en Jette).

Een spaarsysteem werd ontwikkeld met het Brussels Woningfonds. De projecten kunnen ook genieten van bijkomende financiële ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zowel de tijdelijke woonprojecten als het spaarsysteem zijn erkende methodologieën die werden erkend en opgenomen in de Brusselse Wooncode.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

Samenlevingsopbouw Brussel wenst de huidige leegstand verder aan te wenden voor tijdelijke woongelegenheden en te experimenteren met innovatieve en collectieve woonprojecten. Zo wilt de organisatie op een leegstaand terrein in Jette momenteel acht mobiele woningen ontwikkelingen alsook een collectieve ruimte zowel voor als met thuislozen uitbouwen. In lege kantoorgebouwen willen ze in 2019 samen met toekomstige gezinnen 12 modulaire paneelwoningen realiseren.

Het samenleven zorgt ervoor dat het sociaal netwerk van bewoners wordt verruimd en er nieuwe vormen van solidariteit kunnen ontstaan.