Slaatje Praatje

Op welke substantiële en duurzame manier tracht deze organisatie armoedebestrijding aan te pakken?

Een mobiele sociale kruidenier van vijf plattelandsgemeenten (Laarne, Wichelen, Berlare, Waasmunster en Buggenhout) die geografisch niet aan elkaar grenzen en die voorheen nog nooit hadden samengewerkt, is uniek in Vlaanderen.

Iedere twee weken strijkt in elk van deze gemeenten een marktje neer met kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten. Toch is Slaatje Praatje veel meer dan louter voedselbedeling.

Een vijftigtal vrijwilligers met armoede-ervaring zetten zich keer op keer in om de marktmomenten vlot te laten verlopen. Tijdens deze marktdagen is er tijd en ruimte voor ontmoeting en informatieuitwisseling. Aan de hand van deze en andere versterkende activiteiten wil de mobiele sociale kruidenier mede door sociale tewerkstelling de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten.

Slaatje praatje getuigt in haar werking van veel respect voor de eigenwaarde van de klanten. Deze mobiele sociale kruidenier buigt voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

 

Welke partnerschappen en samenwerkingsmethoden maakt dit project uniek op het vlak van armoedebestrijding?

Slaatje Praatje heeft sinds 2013 heel wat partnerschappen uitgebouwd, zowel op overheidsniveau (Provincie, Steunpunt Vakantieparticipatie,...), regionaal (Huis van het Kind, Samenlevingsopbouw, Vlaamse Logo's...) en lokaal (handelaars, landbouwers, verenigingen...).

Hierbij zet Weldenderend in op zowel partnernetwerken, lerende netwerken als intervisies. Door zich als vijf kleinere en niet geografisch aan elkaar grenzende OCMW's te verenigen, kan zo'n uitgebreide werking mensen in armoede op het platteland beter bereiken.

 

Welke visie heeft de organisatie om haar toekomstige uitdagingen op het vlak van armoedebestrijding, duurzaam aan te pakken?

Slaatje Praatje wil zowel kwalitatief als kwantitatief nog sterker worden.

Ten eerste is het samenwerkingsverband een OCMW-vereniging geworden om de werking duurzamer te maken. In 2018 zal het OCMW Dendermonde toetreden waarna Slaatje Praatje ook in hun landelijke deelgemeenten zal stoppen.

Verder start weldra een nieuwe dienstverlening: het eerste mobiele rap op stapkantoor van Vlaanderen, dat zal meereizen met Slaatje Praatje.

Ten slotte start eind 2018 een project met kwalitatieve voedseloverschotten.